XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Egunero, non-naitik eta era askotara, naiko dei dabill oska zure inguruan.

Deiez gaiñezka gaudela esan dezakegu: beraiei batzutan erantzun oi diegu, beste batzutan ez.

Oartu al zera, inguratzen zaituen deitaz? Ager-erazi dexagun!.

BA-DIRA BATZUK, EGUNERO ZURE IZENEZ DEI EGITEN DIZUTENAK ZURE AMA, ZURE ADISKIDEAK, ZURE IRAKASLEAK... PERTSONAK BIDERIK ASKO DAUKATE ZURI DEI EGITEKO: ABOTSA, URRUTIZKIÑA, URRUT-IDAZKI TA ABAR.

BA-DIRA, ZURE INGURUAN, BESTE DEI-KLASE BATZUK ERE: IRAGARRIAK DlRA, ARGIAK, KOLOREAK... IKUSI DITZAGUN AUETAKO BATZUK: - EGIN EZAZU EGUN BATEN KALERA ZOAZALA, TA....

1- Coca-cola`ren iragarki bat ikusten duzu: Coca-cola aundi bat ikusten da, izoztua, guztiz izoztua.

Zu egarri negargarriaz zagoz.

Zertara dei egiten dizu iragarkiak.

2- Gero, jostaillu denda baten, oiztu ta itzali egiten diran kolore guztitako argiekin berezia ikusten dugu.

Zertara dei dauzkazu argi ta kolore oiek?.

3- Denda sartzen zera, ta bertan norbaiten biran dagoan jende mordoa ikusten duzu: jendea aurrenengo jarri naita dabil alkarren leain, elkarri bultzaka.

Zertara dei egiten dizu, zuk ezagutu ez, baiña inportantea izan bear duan norbaiten biran pillatzen dan lagun-pilla orrek?.

IRAGARRIAK / KOLOREAK!/ ARGIAK!.