XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

arantzazu Mendi-mendia da.

Gipuzkoa-ko menditarterik aundiena.

Urruti gabe, an dituzu Aloiña.

Araba-mendi, Aizkorri....

Donostia-tik Arantzazu-ra 84 kilometro daude.

Oiñati-tik, berriz, 9`800.

Eta bide ederra leengo aldean.

Oraintsu zabaldu digu Gipuzkoa-ko Diputazioak Urtiagain-dik Gomistegi barreneraiño falta zana.

Gomistegi-tik Arantzazu-raiño leenago zabaldua zuten (1956-1958).

Lana Oiñati-ko Moyua jaunak eraman du.

Amiltegi, aitzulo, menditarte bildurgarriak ikusi bearko dituzu Arantzazu-ra orduko;(...).

Arantzazu`ko ikuspegi polit bat.