XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Orain, nere sorotxuan, guztiyak dira sarrtu, berdintasunian.

Mundu onetan bizi diranak, euki zatela au, beti, beti, goguan.

Belaunza errekako oroitza

¡O! zer ederr eta atsegin dan Belaunza errekan putxu-txuluan, arri koshkorr, aparr eta iya tartian, iturri belarrak biltzen ibiltzia, eta ur-me, garbiya, aparr txurik egiñik, Ibarrera jeisten ikustia, amurrai txikis betia.

Domus Ossum Meorum

¡Apat-errekako gaña! San Blas egunian, kinkiñeska ibiltzen giñan lurra, orain zera zu, bi mundu arteko muga.

Or dauzkat illobituak !lurrtutzen! Juanito, Elisabeth, Aita eta Ama!, baita ere nere biotzeko beste asko pushka, zuekin nik inguratu nai det, eldutzen danian, nere azkeneko eguna.

Tempus fugit.