XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Aurki ezagutu zuten Azpeitiarrak Magdalenako eskalia

ETZAN bada erreza Magdalenako Iñigo ontan, Loyolako lengo Iñigo ezagutzia, baña numbait maite dubenaren begiyak zorrotzak izaki, ta azpeitiarrak San Inaziyo beriala ezagutu zuten.

Oraindik San Inaziyo Iturriotzen zegola, ezagutu zuben azpeitiar batek, bera ere bidez gau artan Iturriotzen gelditu zan, Egibar-tar Juanek.

Magdalenako gaisotegiyan sartu ta urrengo egunian berian, San Inaziyo etxez etxe eskian asi zanian, Domingo Beriztain izena zuben jaun baten etxian eskatzen asi ta antxe bertan, Teresa izena zuben etxe artako andre zar batek ezagutu.