XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Gogoan eduki, gauz / oitura asko gureak direla; baiñan ez gureak bakarrik.

Aymeric Picaud, ibiltari arrotzak, XII garren mendean, zurratu edo landu gabeko larruzko abarkak ikusi zituala aitortzen du.

Abarkatzaz asko idatzi da.

Neroni ere, abarka eta abarkagintzaren ikerketa ekintzan ibilia nauzute, eta ibiliaz, idatzia.

1773 garrengo abenduaren aurren eguneko leitzar olagizona izan zan Domingo Eguzkizaren kontuetan, oarkizun au arkitzen da:

Onelako oarkizunak edo antzekoak eskuratzea ezta zailla.

Nik erabili deten berririk zaarrena 1370 garren urtekoa da:. Jarrai dezagun.