XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

¿Andik kampora ere, gezurrezko zin edo juramenturik egin al dezu?.

¿Iñoren kaltez, epaille-aurrean, gezurrezka ziñaltzarik (testimonio) esan dezu?.

¿Gauzen bat sinistarazteko egiaz ala gezurrez ziñik egin dezu bearrik gabe?.

¿Jaungoikoa, naiz bere izatea berariz agertzen duten gauzak, lekuko edo testigutzat ipiñi dituzu?.

¿Zin edo juramentuakin emandako itza autsi dezu?.

(Pekatu dan zerbait zin eginda agintzea, debekatua dago.)

Orduan pekatu bat egin dezu, ziñez itz emanda; baño orrela agindutakoa ez dezu bete bear, bestela bigarren pekatua egingo dezu.

Umeak atzaparraz gurutzea eginda, muñ egiten dutenean, edo Jaungoikorekiko esanaz, ez dute, noski, pekaturik egiten, baño oitura txar ori lenbailen utzi bear dute gero okerragora jo ez dezaten.

2.- Birauak.

Jaungoiko, Andre Maria ta santuen edo (...).