XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

ANTXON - Eta amonarena! Eskerrak ez geniola ezer esan amari.

TXANO - Bai, ongi egon intzan ortan.

Esan ba-genion...

ARGIÑE - Ama ere tristeturik.

Eta gu naigabe geiagorekin.

ANTXON - Lapurra zein dala esango zenuteke, ordea? TXANO - Auskalo! Lorontziaren inguru guztia lur zipriztiñez betea dagoalarik arratoiaren bat, esango nuke.

ARGIÑE - Eta katuak, zergatik ez?.

ANTXON - Ez dakigu aztarrika edo mokoka zabaldu duten lur ori.

- Au lanbidea! Nork, baiñan? ARGIÑE - Aizak, Antxon.

- Egia al da ontzak gabez ikusten dutela? ANTXON - Egia.

- Baita xaguzarrak ere.

TXANO - Txitxariak billatzen zebillen txoriren batek jango zuan, txitxaria dalakoan.

ARGIÑE - Satorrak igotzen al dira goi oietara? ANTXON - Ez det uste.

Muskerrak bai, musker berde oiek...

ARGIÑE - Ea erriko lapur-koxkorren bat izan dan.

Gutxi fia...

ANTXON - Joxe Arrapatu ori izatekotan, baiñan ez da leioraiño igotzeko gauza.

TXANO - Iskallera bat ekarrita, agian.

ANTXON - Urrutikiegi dago erria... beraz, ikusterreza emengo aldetik ibilli ba-da.

ARGIÑE - Xorgiñen batek, leikena da.

TXANO - Egon... ta zer iduritzen zaizue kakalardoren batek xomorro bilketan?.

ANTXON - Iduritzen zaian, lerdoarena egiten ari gerala.

- Onuzkeroz, erraztuna or ez dagonez, ta egunak izango dizkiñagula ortaz pensatzeko.

- Orain amonarengana joan bearren gaitun, ta amonatxoaren etxetxoa or baso orren atzekaldean, oso urruti zegon.

- Izketan gelditzen ba-gera gabak arrapatuko gaitu bide erdian.

TXANO - Eta otsoa aterako... ARGIÑE - Eta ortz eta letagiñ zorrotzak erakutsiko.

ANTXON - Eta bere atzaparretan jausiko... Abitu gaitean, ba.

NESKATILLAK - Goazen, zuzen-zuzen.

Baiñan, begira or mendizaleen gidaria.

ANTXON - Gure Emeterio Arrese`k ain ongi abestutako txantxangorria.

TXANO - Sarri kantatzen digun txantxangorria.

Begira, or zeok geldirik guri begira.

Zein garai egokiagoa berari kantatzeko orain baiño?.