XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Basurdi - Nun ote ditugu ba, izaki argi, esker oneko ta eskuzabal oiek?.

- Pozik ezagutuko nituke!.

Jaun - Tira! tira! Naikoa diagu! Ar zak adarra, ta kito.

Basurdi - Aizu! Ez al dezu beste iñor, ni baño egokiagorik, adarra eramateko?.

Jaun - Ik eraman bearko dek, ba, lentxio edo geroxio! Basurdi - Edo ez....

Jaun - Oa, Panpoxaren billa! Gurekin zetorrek eta...

Basurdi - Gurekin al dijoa ba, neska ori?.

Jaun - Bai! Eta kontuz, ire itz sastar oietakoren bat bota!.

Basurdi - Ba, ez da neska ori asko malmetituko; ez da atzera egingo ere, itz sastar bat edo beste entzunagatik.

Jaun - Oitua badago, ez badago, aren aurrean beintzat, kontuz! Lizunkeri gutxi! Basurdi - Nik ez det orrelako oiturarik.

Jaun - Izan ere!, akatsik gabeko jauntxo aundikietakoa izaki...

Basurdi - Ba dakit ezetz! Eta gero,, zer?.

Jaun - Arbelaiz`ekin Erriko etxean biltzekoak gaituk.

- Eup! eup! Panpoxa! Panpoxa!.

Panpoxa - Ba noa, ba noa, gizona! Egonarri gaiztokoa! Egunon deizula, Jaun!.

Jaun - Baita zuri ere, Panpoxa! Egunsentiko intza! Ori da sasoia!.

Basurdi - Pasia ez ba dauka...

Panpoxa - Bejondeizula, Jaun! Alkarrekin joan bear al degu? Ja, ja, ja...