XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

MUTIL ZAR BATERI ZABALETA' TAR PELLO'K JARRIYAK

Bertso berri batzuek
bear ditut jarri,
mutil zar batentzako
zerbait tentagarri;
ezkontzeko asmuak
omen ditu sarri,
andregaiaren billa
dabill erriz-erri.

Iñor baldin badago
ezkontzeko zale,
mutill zar ori nor dan
egin zazu galde;
etzera geldituko
senargayik gabe,
eta egingo zera
puska onan jabe.