XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Gatoz gaur Zugana;
Oso garbi ta eder
Zeralako dana.

2 Arrosa ta liriyo
Gorri ta txuriyak,
Zure aldean dira
Beltz eta itsusiyak;
Orni zaitualako
Jauna'ren graziyak,
Arriturik dauzkatzu
Zerutar guziyak.

Iriondo.

AZKEN-AGURRAK

1 Agur Jesus'en Ama
Birjiña maitea,
Agur itxasoko-izar
Diztiatzallea;
Agur Zeruko Eguzki.