XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Oi gau santua, / pizgarria.

Doakabeak / pozkaria.

Gaur Pazko dugu:/ Alleluia! / il arripetik,/ zer argia!.

Pazko gauan da / libratua / dena lokarri / zen mundua /.

Jesusek, piztuz:/ Alleluia! / errautsia du / infernua.

Pazko gauan da / eskeiñia / Jaunaren Bildots / ain garbia.

Aren odolak:/ Alleluia! / garbitua du / lur guzia.

Oi pazko argi / gaur piztua,/ mundutik aiza / pekatua.

Zeru-lurretan:/ Alleluia! / gaur izan zaite / agurtua.

Oi pazko argi / dizdiranta,/ Jainkoa-gana / gu bilduta,/ mundu guzian:/ Alleluia! / denok dezagun / elkar maita.

Pazko argia,/ danoi eman / gogoan argi,/ su animan.

Sartu gaitzatzu:/ Alleluia! / zeruetako / Erreinuan.

Pazko argia,/ ospe zuri:/ Jesus erakuts / gizoneri.

Piztu da Kristo:/ Alleluia! / piztubearren / aurrelari.