XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

II Bezperak

Jauna, gure Aita San Agustiñek ildako bere guraso Monika eta Patrizioren alde zure aldare aurrean otoitz egiteko eskatu zigun; egizu, ildako gure senide, senitarteko eta ongille guztiek betiko argia, zoriona eta pakea goza ditzatela zeruan aiekin batean.

Gure Aita

Otoitza

Berri ezazu, Jauna, zure Elizan, gure Aita Agustin gotzai eta eliz irakasle santuari oparo eman zenion espiritua, espiritu orrek berak beterik, Zutaz bakarrik izan gaitezen egarri, Zu bait zera egiazko Jakinduriaren iturri; eta egizu, Zu bakarrik billa zaitzagula, Zu bait zera goiko maitasunaren egille.

Zure Seme Jesukristo.