XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

BERRIZ ERE IJITOAK

Doi-doian I (Sermoian)

- Prantsisku.

-¿Zer degu?.

-¡Gaurko sermoia bai izan dala ederra!.

- Bai, ari da moldatzen gure Praillea.

- Ark esan du, pekatu egiteko ezaguera bear dala.

- Ori da ba nik beti esaten dedana.

- Guk sarritan moskortuz ta,(nai beziñ sarri ez baña) egiten ditugun uskeriak ¿nun izango dira ba oben (pekatu)?.

- Ez ba: ezaguerarik ez-tuanak, obenik eziñ egin.

-¡Ooo... ori da egia!.

- Eguzkia baño argiagoa.

- Emendik aurrera, bildotsen bat edo beste, zerbait ala arrapatu nai degunian, moskortu egingo gera aurrez: eta... gero gerokoak.

- Baña moskortzeko-re dirua bear da ta....

- Bai, gizona.

Zuma ederrak ba daude ibetondoetan saskiak egiteko: astoren bat edo beste ere moztuko degu; bostekoak ere ez-titugu beti lo idukiko ta, jan ariñian nola gabiltzan, ez-tegu asko bear, puskatxo bat zerrepelzeko.

Gure arraza dana
Ugaria umez,
Eta txakur gosiak
Beti artua ames.