XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

ANTON ETA MARTIÑA

Anton eta Patxi

-¡Patxi!.

-¡Eup! Anton:¿zer degu?.

- Ia onuntz, pipa artuaz, itz alditxo bat egitera.

- Guazen onetan.

- Etxia saldu omen dizute.

- ¿Egia da?.

- Bai.

-¿Eta nork erosi?.

- Konde Karakolesek.

-¿Gizon andiren bat izango da?.

- Bai, beñepeiñ, andizkietakoa.

- Bai, bai.

- Ala esan oi zuan gure aitak: Kondia, gizon andia.

- Ala izan ere.

- Ezagutu zenduan Alzoko andia?.

- Bai: umia nintzan, baña ezagutu nuan.

-¿Kondia al zan?.

- Ez: etzan eldu malla ortaraño.

- Beraz Kondiak, gizon andiak izan bear dute.

- Ala diruri.

- Nun izaten dira Konde oiek?.

- Madrillen, Donostian eta ala, erri andietan.

- Bai: itxurare alaxe da, gizon andiak erri andietan.

- Gure nagusia Donostian bizi da.

- Donostiaraño juango nintzake ba ni, orrelako gizon bat ikustiagatik.

- Eztaukazu ba urruti Donostia.