XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

(...): betegiña (guziz ona) izan nai baduzu, zoaz, duzun guzia sal zazu, ta beartsuai emaiezu; orrela izango duzu gordairu bat zeruan.

Gero atoz ta yarraiki neri.

Itz ori entzundakoan, gizasemea atsekabetu zan ta aldegin zuen begi illundurik, ondasun aundien yabe zan ta.

130 - Aberatsak nekez zeruratzen (Mt XIX 23 26 MC X 23 37 Lc XVIII 24 27)

Yesusek, ura orrela atsekabetu zala ikusirik, inguru begiratu zuen ta esan zien bere ikasleai: Bai nekez sartuko dirala dirudunak Yainkoaren yaurgora! Aberatsak nekez sartuko dira zeruko yaurgora.

Ikasleak arritu ziran bere itz oietaz.

Yesusek ordea esan zien berriz ere: Enetxoak, bai nekez sartuko dirala Yainkoaren yaurgora ondasunetan beren ustea dutenak! Berriz ere esaten dizuet:(...).