XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Aurkibidearen laburpena: 1- Abiadura eta Azelerazioa; 2- Dinamika; 3- Higidura harmoniko sinplea; 4- Uhin-higidura; 5- Eremu elektrikoa; 6- Kondentsadoreen kapazitatea; 7- Korronte zuzena; 8-Elektromagnetismoa; 9- Indukzio elektromagnetikoa; 10- Korronte alternoa; 11- Oinarrizko partikulak; 12- Espektro atomikoak; 13- Efektu fotoelektrikoa.

Aurkibidearen laburpena: 1- Metodo zientifikoa. Magnitude fisikoak. Erroreak; 2- Zinematika; 3- Dinamika; 4- Lana. Potentzia. Energia; 5- Energia termikoa; 6 Fluidoen estatika; 7- Soinua; 8- optika geometrikoa; 9- Elektrostatika; 10- Korronte elektrikoa; 11- Elektromagnetismoa.

FISIKA BBB3. Elhuyar Fisika-Taldea: Iñaki Azkune, Inaki Irazabalbeitia, Mikel Martinez. Elhuyar-Elkar. Donostia 1985. 315 orr. ISBN: 84-7529-2844.

MEKANOGRAFI ESKULIBURUA. Elhuyar Ekonomi-taldea; Espe Arrizabalaga, Milagros Ibargoien, Begoña Etxabe, Arantxa Vitoria. Elhuyar-Elkar. Donostia 1985, bigarren argitarapena. 290 orr. ISBN: 84-7529-2747.

Aurkibidearen laburpena: 1- Mekanografiarako sarrera; 2- Makinaz idazteko oinarrizko arauak; 3- Teklatuaren ikasketa; 4- Makinaren dispositiboen zehaztapena; 5- Makina eta bere mekanismoak; 6- Oinarrizko ariketak; 7- Testuak; 8- Gaztelaniazko testu batzu.

KIROLA.1 (FUTBOLA) Jose Antonio Aduriz, Jabier Agirre, Joan Mari Agirre, Joseba Arzak, Xabier Azkargorta, Iñaki Elortza, Juan Martin Errasti, Jon Eskobosa, Jose Antonio Irulegui, Gorka Reizabal, Andoni Sagarna, Jaxinto Setien, Alberto Atxotegi, Xarles Etxezaharreta. U.Z.E.I. Donostia 1985. 359 orr. ISBN:84-7529-273-9.

Sarrera; Futbola; Euskara-erdara; Gaztelania-euskara-frantsesa; Frantsesa-euskara-gaztelania; Euskal futbol-klub nagusien historialak.

EUSKAL GRAMATlKA LEHEN URRATSA Patxi Altuna; Miren Azkarate; Patxi Goenaga; Alan King; Pierre Lafitte; Jose Antonio Mujika; Karmele Rotaetxe; Pello Salaburu; Lino Akesolo; Jean Haritschelhar; Jose M. Larrarte; Beñat Oyhartcabal. Hizkuntza Batzordeak. Euskaltzaindia. Iruñea 1985.518.orr. ISBN:84235-0687-8.

Lehenengo atala: Perpausaren egitura: 1- Perpausa; 2- Perpausaren egitura.

Bigarren atala: Izen sintagmaren egitura: 1- Izena; 2- Izenordainak; 3- Determinatzaileak; 4- Adjetiboa.

Hirugarren atala: Deklinabidea, aditzondoak, interjekzioak: 1- Deklinabidea; 2- Adberbioa; 3- Interjekzioak.