XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Jokabide hori laborari haundien onetan da, haiek direlako sindikatoaren nagusiak.

Errex da ikustea zein diren beti fermuki dauden prezioak: artoa, ogia, beteraba, preseski laborari haundien produzioa.

Beharrez ez dira denak ados sindikatoaren jokabide horrekin.

Hola sortu da CNJA minoritaire delakoa, zeinek sistema errotik kondenatzen baitu, agertaraziz nola laborari ttipia lehertua den.

Eta horiekin ados gera.

Laborari ttipia oraiko sisteman ez da nagusi bat, bainan langile bat nagusiaren eneguekin (Bere laneko tresna, berak baitu erosten).

Gure ustez laborariak pagatua izan behar du bere lanaren arabera eta ez merkatuko gora beheren arabera.

Ez dugu onartzen sindikatoak, laborari ttipiek huts egin eta, erraten dion hau Ez zira ontsa jokatu.

DUELA ZONBAIT URTE, LABORARIEN BURUHAUSTE LARRIEN LEGUNTZEKO SOLUZIO BAT EMAN IZAN DA: KOPERATIBISMOA.

NOIZ HASI ZEN? ZER EGIN DU LABORANTZAREN AINTZINERAT ERAMATEKO?.

EGUN ZERTAN DA KOPERATIBISMOA? USTE DUZUE EGIAZKO ATERABIDEA EDO SOLUZIOA KOPERATIBISMOAN DAGOELA?.

Laborantzan koperatibismoa gerlaren ondotik hedatu da sindikatoaren fagorrez.

Nahi ukan ditu laborariak elgarretaratu zigaute edo trust haundien jokoaren hausteko.

Bainan konkurantziari ihardokitzeko, berari egin behartu zaio heien jokoa, eta orain bera dago sisteman erroraino sartua, laborarier begira bera zigante bilakatua.

Koperatibismoak, sindikalismoaren alabak, segitu du amaren bidea eta da hura bezala bilakatu: laborari ttipia zapaltzen duen sistemaren sostengu.

Ez ote da laborarien artean diferentziarik? 3000, 300, 100, 50, 20 edo 7 hektarea dituzten laborariek interes berdinak ba ote dituzte?.

Nahiz hemengo etxalde gehienak ttipiak diren, ez ote da halere mail-desberdinik laborarien artean?.

Guk hiru klasetan ezartzen ditugu laborariak:
- kapitalistak, guti gora-behera % 5
- sisteman sartuak direnak edo modernixtak
- sisteman oraino sartuak ez direnak edo tradizionalistak

Kapitalistak dira oraiko sistemaz baliatzen direnak.

Besteak, nahiz ez diren denak ber-haunditasunekoak, eta ez lan molde berriez gisa berean baliatzen, denak sistemaren biktimak dira.

Gure ustez arrazoin berdintsuak dituzte sistemaren uzkailtzeko.

Orai arte laborariak ez dira biziki ohartu desberdinkeria horri, laborari guziak berdin zauzkatela.

Bainan lijerentzia hori garbiki agertzen da sindikatoaren barnean.

1950 ARTE, EUSKAL LABORANTZA AUTARZIKOA ZEN, ERRAN NAHI BAITA LABORARI GEHIENEK BEREK KONSOMATZEN ZUTELA BILTZEN ZUTENA (eta ez saltzen). GEROZTIK, GAUZAK ALDATU DIRA: HAIN ZUZEN ERE NUN, IDURI BAITU KAPITALISMOA GERO TA GEHIAGO SARTU ETA SARTZEN DELA LABORANTZAN.

ZER DIOZUE BILAKAERA EBOLUZIO HONETAZ?.

EUSKAL LABORANTZAN, KAPITALISMOAREN SARTZE HORI NOLA GERTATU DA? ZER ONDORIO IZAN DU?.