XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Etorkizunen berri ez dakit,
bañan nik uste dedanez
estalkituba etorriko da
guztizko samiñtasunez.
Lengo tokiyan arkituko nau,
zugana begira farrez...
¡etzaitut maite axaletikan!...
¡nik maite zaitut biyotzez!
.

¡AMA MAITEARI!.

Ipiñi naute, ama maitea,
guztizko trantze estuban
zaitudalako nik eskudatu
merezi dezun moduban.
¡Ama uzteko alde batera
zertako gera munduban!
Ballera ontako sufrimentubak
jarriko gaitu Zeruban!

Egiten diyot, animatikan,
orruba senideari
begiratzeko bear bezela
jayoterriko lurrari:
biyotzetikan jarri zaizute,
antziñako legeari,
kontu arturik gau eta egun
gure ¡Ama maiteari!
.