XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Siniskintzako egi guztiak, Kredoaren siniskayak batez be, dira nik, kristiñau nazanez, sinisten dodazanak.

Zein da Kredoaren lenengo siniskaya?.

Kredoaren lenengo siniskaya auxe da: SINISTEN DOT JAUNGOIKO AITA ALGUZTlDUNA, ZERU-LURREN EGILLEA .

Nor da gure Jaungoikoa?.

Izan leiteken izakirik bikañena, zeru-lurren egille ta jabea, onai betiko zoriona ta gaiztoai betiko zoritxarra emongo dautsen Jauna, da gure Jaungoikoa.

Nun dago Jaungoikoa?.