XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Gure obenen zorrak ordaindu ta betiko eriotzatik gu ateratearren, nai izan eban Jesukristok Nekaldia igaro ta gurutzean il.

Zein da boskarren siniskaya?.

Boskarren siniskaya auxe da: SINISTEN DOT JESUKRISTO INPERNUETARA JATSI TA IRUGARREN EGUNEAN ILLEN ARTETIK BIZTU ZALA.

Zein da seigarren siniskaya?.

Seigarren siniskaya auxe da: SINISTEN DOT JESUKRISTO ZERUETARA IGON ZALA TA JAUNGOIKO AITA ALGUZTIDUNAREN ESKUMALDEAN JEZARRITA DAGOALA.

Zein da zazpigarren siniskaya?.

Zazpigarren siniskaya auxe da: SINISTEN DOT JESUKRISTO ZERUTIK BIZIAK ETA ILLAK EPAITZERA ETORRIKO DALA.