XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Laugarrena, Autorrtza; (confesiñoa).

Boskarrena, Azken-igortza; (oleaziñoa).

Seigarrena, Abadegintza.

Zazpigarrena, Ezkontza.

Sakramentuak zer ete-dira?.

Jesukristo gure Jaunak bere grazia ta onoimenak guri emoteko ipiñi zituan ezaugarri ageriak dira Ikurrton edo Sakramentuak.

Zetarako ipinia da Euskaristia deritxon Sakramentua?.

Bearr dan lez arrtu-ezkero, geure arimen janari ta Jaungoikoaren graziaren geigarri izan dakigun, ipiñia da Eukaristia deritxon Sakramentua.