XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Zer arrtzen dozu Eukaristia deritxon Sakramentu guztiz Santuan?.

Altarako Sakramentuan egiaz ta benetan dagon Jesukristo, Jaungoiko ta gizon egiazkoa arrtzen dogu Eukaristia deritxon Sakramentu guztiz Santuan.

Zelan egon bearr dau arimeak bearr dan lez Jauna arrtzeko?.

Jaungoikoaren aiskitasunean egon bearr dau arimeak, bearr dan lez Jauna arrtzeko.

Eta oben astunen bat egin dauanak, bearr dan lez Jauna arrtzeko, zer egin bearr dau?.

Oben edo pekatu astunen bat egin dauanak, bearr dan lez Jauna arrtzeko, autorrtu egin bearr dau.

Eta autorrtu-ta gero, azturiko oben astunen bat gomutara yatorrkonak, zer egin bearr dau?.