XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Diglosi mota honek zutik iraungo du juez batek, edozein funtzionarik, irakasle batek, zeinahi gizon publikok, hitz batean esateko, gaztelania ezagutu eta erabiltzera behartua egonik, euskara ezagutu beharrik eta are gutxiago erabili beharrik ez duen bitartean.

Biztanleriaren % 30etik 40rainokoa euskara eguneroko bizitzan benetan ofizialtzearen kontra dago, gaur gaurkoz, euskararen egoera diglosiko orokor baten alde agertzen delarik.

2.5. Euskararen nagusigoaren aldekoak

Euskarak mendetan zehar pairatu behar izan dituen era guztietako presioen ondorioz gaur egun erakusten digun egoera diglosikoak, hutsaldu egiten du, nolabait, euskararen aldeko zenbait jarrera argi eta garbi adieraztea.

Gaur egun euskararen gaztelaniarekiko lehentasunaren aldeko postura bati eutsi nahi izatea, txakurramets bat besterik ez da.

Ez du horrela izan behar duenik ematen ordea epe luzerako panoramari begiratzen bazaio, zeren, epe horretan, gerta bait daiteke egungo egoera hau erro-errotik aldatzea.

Jarrerak galdu egiten ditu errealismoa eta zirkunstantzia konkretu batzuetarako aplikagarritasuna.

Alderantziz, garaipenik behinenetako bat begien bistan jartzeko posibilitateak ematen ditu, hau da, egoera berri baten onarpen teorikoa alegia.

Pertsona askorentzat ezinezko gauza da, gaur gaurkoz, euskararen gaztelaniarekiko nagusigoa onartzea, aurpegi emateko gauza sentitzen ez diren ondorio pertsonal sail batengatik.

Pertsona hauentzat berentzat, ordea, posible litzateke beren egungo Statu quo mehatxatuko ez lukeen euskararen nagusigo bat onartzea.

Pertsona horiek, euskara, besterik ezean, alternatiba teoriko bezala onartzea, erremediorik gabe suntsipenera kondenatua bezala egon den hizkuntza baten garaipen ideologikoa izango litzateke.