XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Agindua, Herrizaingo Sailaren 1988.eko otsailaren 21ekoa, Euskal Herriko Autonomia Elkarteko Ertzaintzaren plantilan destino batzuk deuzezten zituen eta Egitura Funtzional, berria onartzen zuen 1988.eko Urtarrilaren 18koa (otsailaren 2ko 21 zbk.-dun E.H.A.O.-ren alea) zuzentzen duena.

47/88 DEKRETUA, Martxoaren 1ekoa, Gizarte eta Kulturarako Zuzpertze-Eskolen onarpena arautzen duena.

Martxoaren 1eko 48/1988 Dekretua; Amerika eta Euskaldunak Batzordea sortu eta arautuz, Amerika Aurkitu zeneko V. Mendeurrena ospatzeko.

Martxoaren 1eko 49/1988 DEKRETOA, herritarren kontsumorako ur edangarrien fluoreztatzeari buruz.

Martxoaren 1eko 50/1988 DEKRETUA, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailaren Oinarrizko Egitura Organikoari buruzko Apirilaren 22ko 138/1987 Dekretuaren Aldaketa partzialari buruzkoa.

Otsailaren 19ko 5/1988 LEGEA, Soin-Kulturarena eta Kirolarena.

Martxoaren 12ko 51/1988 DEKRETOA, Kultura eta Turismo-Sailburua egon ezean, Sail horren Ardura Lehendakaritza, Zuzentza eta Autonomia-Garapenerako Sailburuak hartu dezala erabakiz.

Kultura eta Turismo Sailaren 1988ko Otsailaren 22ko Agindua, Euskadiko Autonomi Elkarteango diskogintzarako dirulaguntzak araupetzen zituen 1987ko Irailaren 16ko Aginduan jasotako hainbat aspektu 1988ko ekitaldirako egokitzen duena.

1988.eko Otsailaren 15eko AGINDUA, Euskal Herriko Erdi-mailako Irakaskuntzetako Irakaslegoen 88/89 ikasturterako irakasle-erroldeak finkatzen dituen Urtarrilaren 21eko Agindua aldatuz.

53/1988 DEKRETUA, Otsailaren 23koa, Babes Ofizialeko etxebizitzen hitzarmendutako sustapenei buruzkoa.

1988.eko Martxoaren 14ko AGINDUA, Lan eta Gizarte-Segurantza Sailak 1988.eko aurrekontuen luzapen aldian emango dituen dirulaguntzak eta laguntzak ezarriz eta eskeidazkiak aurkezteko epeak eta lekuak zehaztuz.

Martxoaren 15eko 56/1988 DEKRETUA, Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko Irakaslegoaren Hezkuntzarako Unibertsitate-Eskolei atxikita dauden eta Praktiketarako diren Ikastegi Publikoetan, irakasle-lanpostuak betetzeko errejimena arautuz.