XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Maiatzaren 10eko 120/1988 DEKRETOA, Osakidetzako lanariek funtsezko zerbitzuak bete ditzatela bermatuz.

Maiatzaren 10eko 119/88 DEKRETUA, Euskal Herriko Autonomia Elkarteko eta bere Erakunde Autonomoetako Administrazio Nagusiko zerbitzu funtsezkoak bermatuz.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1988ko Maiatzaren 10eko AGINDUA, Saileko hornidura Kontratazio-Mahaiaren osakera berria ezarriz.

Maiatzaren 10eko 133/1988 DEKRETUA, Kreditu-Erakundeek eman ditzaketen mailegu kualifikatuen interes-motak finkatuz, etxebizitza-arloan babespeko izan daitezkeen eragiketei dagozkienetan.

Eguna/Día: 17-5-88 Maiatzaren 17ko 1/1988 LEGEGINTZA-DEKRETOA, Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko indarreango lege-manuen Eraberritutako Idazkera onartuz.

Maiatzaren 17ko 144/1988 DEKRETOA, agintaritza-babespeko norbanako-alorreko suztapenezko etxebizitzen dirubide eta horien salmenta eta alogera-baldintzei buruz.

Eguna/Día: 20-5-88 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1988.eko Maiatzaren 20ko AGINDUA, Irakaskuntza Ertainen Erreformako Bigarren Zikloko irakaskuntza esperimentalak gainditu ditzaten ikasleek, Unibertsitatean sartzeko, egin beharko dituzten gaitasun-saioei buruzkoa.

Eguna/Día: 23-5-88 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren, 1988ko Maiatzaren 23ko AGINDUA, B.B.B., V.B.I., L.H., Goi-Mailako Batxiler Orokorrean, Euskal Hizkuntza eta Literaturaren irakaskuntza arautzen duen 1986ko Ekainaren 6ko Sail bereko Aginduaren 11. artikulua aldatuz.