XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

- Hitzetan LL- eta Ñ- azaltzen direnean, IL- eta IN- bihurtzen dira: Adibidez; Makilaz = Eskaleak atea makilaz jo zuen.

Inor = Etxe hartako inor ez zuen goseak hil.

- Aurreko esaldi hauen erara, bakoitzatik bi esaldi egin itzazu:

ADITZA - Osa esaldi hauek lehenaldian: - Nik atzo haiek putzura bota NITUEN.

Guk atzo haiek etxera eraman....

@- Hik atzo kanikak galdu egin....

Zuek atzo lagunak jo egin....

Zuk atzo gurasoak asko maite....

Haiek atzo kromoak puskatu egin....

Lehenaldian osa esaldi hauek: - Nik hiri opila heranegun ekarri NIAN.

@- Hark hiri liburua heranegun erosi....

- Guk hiri baloia heranegun kendu....

- Haiek hiri ipuina heranegun kontatu....

- Aurreko esaldiak pluralean ipin itzazu: