XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Ortzuri, gatz au ta beste eskutxu orretan artzan, Ortzuri, ondar au.

BIGARREN ELIAK, - (Poliren aldekoak) ¡Jajajajaja! eztitek orrela neskatxak oyu egiten.

MAKOL, - Orain linaya ta gero buruntzia.

1ampdeg;, EL, - (39?) Artzan, Ortzuri linai au eta artzan buruntzi au ta biok gorde itzan ongi (Poliren aldekoak ito-bearrik parrez).

Ik orain, Ortzuri.

MAKOL, - (Ezkuetan, batean lurra, bestean karea; besoen gaiñean adar lodi bat eta buruan ostozko buruntzi-antzeko zerbait dituela ta gora begira): ¡Aaup, aaup! (Zintzurra garbi beza) (41).

Eguzkiak udan majo berotzen dik (Parre Poliren aldekoak) ta ezin diat gau illun beltzez deusik ikusi (Parre berriz ere); ongi etorria, amona gorria.

(Parrez itotzen-besteak) lalara lala (41), lalara lala (Txistuka Politarrak) lalara laaaaaa laralara.

OROK, - (Igesi Makoliñi) (7) Biragolaria dator.

(Makoliñek ere opagayak jaurtiki ta iges begi).

MINZORROTZEK, - (Antxintxika sarturik) Aurrak ¿nun dira Laitiz ta ayek? (40) (Zerrailla-begitik so egin apur baten ta izurik bezela igesi bijoa).

BOSKARREN AGERRALDIA.

IRUGARRENEKO AGERLAGUNAK; MUTIKOAK EZ GEROXEAGORARTE.

(Irten bitez ezkonberriak eta lagunak elizatxotik).

NESKATXA GUZTIAK, - Ortzuri: (40) zorionaren ezaugarritzat tori pitxi-loretxo auek; berok bezela ire zorion au ezpite, ordea, tximelkorra izan. (Ortzuri oso gogamentsu bego isillik).

LAITIZEK, - (Ortzuriri) Emazte maite ¿eztiotsen iztxo bat ere? (37) (Neskatxai) Nere emazte ta nere izenean esker gozoak biotzez dizkizutet.

NESKATXAK, - Atsegin andi degu ezkonberrien lagun izanez eta murko-loretxoz inguratuz kale lorerik ederren au (Mutikoak banan betoz).

LAIT, - (Gizonai) Biotz andiko lankide maite itxas-garailari oyentzat eskerrak.