XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

LESM.: Antiparrak, andik lotzen zituan.

SINFO.: Burutsua zala, begien aurrean dago.

LESM.: Ikaragarriya! Joakintxo berpera.

SINFO.: Gaurko albiztez, aitaren semea dala, ongi erakuzi digu.

Benazko atzetorkia, orretan dago.

Albist ori artu degun ezkerotik zoratu bear zait.

LESM.: Gutxiragoko ez da.

SINFO.: ¿Nun daukazu? Irakur idazu.

LESM.: (Paper bat ateratzen).

Ona emen nun daukatan.

SINFO.: Ea, ia bada, gizarajo orrek.

LESM.: (Irakurtzen da) Esamiñak egin ditugu; ni ondo.

SINFO.: ¡Au zoriona! Ondo, ondo atera zaigu.

LESM.: Ongi erten digu.

¡O atzetorkiaren miragarria!.

SINFO.: Berriz, berriz irakur zaidazu; aditzez aspertu eziñik naukazu.

LESM.: Tira bada (irakurtzen du).

Esamiñak egin ditugu; ni ondo.

SINFO.: Ori da.

Ni ondo, zu ondo bera ondo; guziyak ondo.

LESM.: Etorri dediñean arrera on bat egin bear diogu.

SINFO.: Orixe bai, bezteri ez bezelakua.

LESM.: Baskari on bat maneatu bear diozu.

SINFO.: Astuta ez daukat; ollanda esparraguak eta altxofaltxuak zukaldean dauzkat.

LESM.: Altxofaltxuak zertzuk dira?.

SINFO.: Nola adiraziko dizutan ere ez dakit; gauza potxolo koskatu batzuk dira.

LESM.: ¿Alkatxofak esan nai aldezu?.

SINFO.: Orixe; nik zuk bezela esaten ez dakit.

LESM.: Ikasi zazu, bada; al... ka... txo... fak.

SINFO.: Bai gizona, bai; len ere aditu dizut.

LESM.: Ya bada.

SINFO.: ¡Ori ollandaren guriya daukat: Gure Joakintxo lengua bada.......

LESM.: Lengua izango alda nunbait.

SINFO.: Matrallak aundi-aundi eginta, ezurretarañoko guziak jango ditu.

LESM.: Ongi egingo du.

SINFO.: Baña, orain gogoratzen zaitala, arrairik ez daukagu, eta Joakintxo, guztiz arrai-zalea da.