XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Projekzio-mota honetan, ordea, hiru ardatzei erredukzio berdina aplikatzen zaienez, praktikan ontzat ematen da neurriak besterik gabe egiazko magnitudean ematea.

Projekzioari dimetrikoa esaten zaio projektatutako bi segmentu berdinak (erredukzio berdina izango dutenak beraz) eta hirugarrena desberdina direnean (4. ird.).

Azkenik, trimetrikoa esaten diogu hiru segmentuak neurri desberdinekoak dituen projekzioari.

Ardatz bakoitzari erredukzio-koefiziente bat aplikatu behar izaten zaio.

Projekzio-mota hau ez da asko erabiltzen (5. ird.).

3. Forma launen marraketa Marrazketa axonometrikoa, isometrikoa bereziki, beste sistema guztien gainetik erabiltzen da, azkar eta doitasunez egin bait daiteke, projekzio bakar batekin piezaren forma perspektiboa emanez.

Ondorengo errepresentazioetan sistema axonometriko isometrikoa erabiliko dugu bakar-bakarrik.

Sistema honetan ardatzek beren artean 120ampdeg; gradutako angeluak eratzen dituzte eta erabiliko dugun eskala grafiko edo erredukzio-koefizientearen balioa 0,816 da.

Balio hau, ordea, ez dugu kontuan edukiko.

Solidoak eraiki ahal izateko forma launak eraikitzen ikasi beharko dugu lehenengo.

Beraz, hainbat forma launen marraketa nola egin daitekeen ikusiz hasiko gara.

- Plano batean dagoen eta berarekin paraleloa den karratu baten errepresentazioa (6. ird.)

Plano horizontalean egin behar dela emango dugu (6a ird.).

x eta y ardatzekiko bi paralelo marratuz hasiko gara.

Badakizu bi projekzio horiek sortzen dituzten zuzenak 90ampdeg;ko angelua eratuz elkar ebakitzen direla espazioan.

Horien gain, karratuaren aldeak izan behar duen neurria hartu eta segmentu hauen mutur libreetatik x eta y ardatzekin paralelo diren beste bi lerro marratzen ditugu, karratua bukatuz.

Beste bi ardatzekin gauza bera egingo bagenu lortuko genituzke beste planoetan dauden edo beraiekin paralelo diren karratuak (6b ird.).

- Pentagono baten errepresentazioa (7. ird.)

Errepresentatu nahi dugun forma aurrekoa baino konplikatuagoa balitz hala pentagonoaren kasuan marraketa lagungarriak egin beharko ditugu.

Pentagono erregularra geometria launean bezala marratzen dugu, bere alde bat x ardatzarekin paralelo izan dadin kontuan hartuz.

Marraztutako pentagonoaren bertize guztietatik x ardatzarekin paralelo den aldearekiko elkartzutak marratzen dira, a, b, c, d, e puntuak lortuz.

Ondoren, elkartzut horiek perspektiban egin behar ditugu, hau da, y ardatzarekin paralelo.

Zuzenki horien gain ondorengo distantziak hartzen dira , eta bat etorriko dira eta puntuak.

Nahikoa da plano horizontalean aurkitutako puntuak,1,2,3,4 eta 5, elkar lotzea pentagonoa eraikita egon dadin.

Berdin jokatu da zoy planoan triangelu aldekidea marrazteko nahiz zox planoko beste forma poligonala egiteko (8. ird.).