XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

R zuzenaren gain eta M-tik N-rakoa t zuzenaren gain (1. irud.).

15.2.- BEKTORE LIBREAK.

BEKTORE BATEN OSAGAIAK

Planoko bektore finko guztien multzoan ekipolentzia deitzen den baliokidetasun-erlazio bat ondoko eran mugatzen dugu: Planoko bi bektore finko ekipolenteak dira modulu, direkzio eta norantza berbera daukatenean.

ARIKETA 1.- Egiazta ezazu ekipolentzi erlazioa baliokidetasun-erlazioa dela.

Ekipolentziak, hortaz, planoko bektore finkoen artean sailkapen bat sortzen du, bektore jakin batekin ekipolenteak diren beste bektore guztiak klase berean taldekatzen direlarik.

Eta lehenago zatiki baliokideen klaseari zenbaki razionala deitzen genion era berean, hemen ere, ekipolenteak diren bektorezko klase bakoitzari bektore librea deituko diogu.

eta bektore finkoak ekipolenteak dira.

Klasea orokorki eta ez bektore bakoitza isolaturik kontsideratzearen arrazoi honetan datza: (...).