XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

LAUGARREN AGERRALDIA.

Lengoak, Imanol, eta Jontxo.

Ima. - E...! Orain, zorroa ustu bear degu!.

Jon. - Eta bildu ditugun Gabon-sariak bakoitzari dagokigun moltzokatan banandu.

Iña. - Andoni ta Ixidor emen ez daudela?.

Jon. - Egia!... Aiek nunbaiten kalean gelditu dira....

Iña. - Goiko-kaletik zijoan taldeak zenbat bildu duan ikustera joan dira.

Ima. - Joan billa.

Datozela.

Kol. - Etorriko dira nai baldin ba'dute; bestela, dabiltzala.

Jon. - Ori!.

Iña. - Dabiltzala!.

Ima. - Orduan... geok egingo degu banaketa.

Besteak. - Bai! bai! (zorroa mai gañean ipiñita zabaltzen dute).

Malen. - (Ikustera urbilduta) Au gauzaz!.

Ima. - Lenengo, madariak aterako ditugu, (ateratzen asten da).

Jon. - Urrengo, sagarrak.

Ima. - Madari gutxi daukagu.

Kol. - Sagar eta laranjak asko (guziak zorro-arakatzalle).

Iña. - Baita intxaur eta gaztaña ugari ere!.

Jon. - Eta piku-mallatuak...! (pozez saltoka) Au gauza gozoz!.

Ima. - Egon! Nik aterako ditut guziak! Ez nastu.

Iña. - Bai; ta moltxokatan ipiñi.

Ima. - (Zenbatuaz) Ara: Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi... Zazpi madari....

Kol. - Zenbat lagun gera banaketarako?.

Iña. - Sei.

Jon. - Bai.

Bat gelditzen zaigu....

Malen. - (Bereala) Ori neretzat!.

Ima. - Zu ez zera gure taldekoa.

Malen. - Baña zure arrebatxoa naiz.

Ima. - Ta zer?.

Kol. - Guk ere baditugu arrebatxoak.

Jon. - Zotz egingo degu.

Iñ. Jon. - Bai, zotz!....

Ima. - Azkenean.

Eta zotz egin bear diran gauz guziaz beste moltzoka bat orain....

Jon. Ko Bai, bai!.

Iña. - Ederki!.