XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Besteak - Bai, bai!.

Malen. - (Txaloka) Bai, bai! Nik ere ikasi egingo det zuen abestia! (Lau mutillak elkarren biran jarri ta Txakur gorri abesten dute).

Malen. - (Abestia amaitzean txaloka) Bai polita!... Berriz, berriz, nik ikasteko!.

Jon. - Ez.

Orain geron etxetara joan bear degu Gabon'a ospatzera....

Ima. - Apari aundia egitera, ta....

Kol. - Josu Aurraren jaiotza abesti ta dantzaz ospatzera....

Iña. Belen'go artzaiak bezela....

Malen. Eta Andoni'k or gelditu bear al du, gelan, negarrez?.

Kol. - Izan ere...! Nerekin eramango det. (joaten da eskuitik).

ZAZPIGARREN AGERRALDIA.

Malentxo, Imanol, Jontxo ta Iñaki.

Jon. - Ez du etorri naiko bildur da-ta.

Iña. - Izateko ere ba-da.

Ima. - Erri-zaia billa ba'dabilkio...!.

Jon. - Baleki emen ezkutatuta dagola...!.

Iña. - Emen litzake eramatera!.

Malen. - Nor eramatera?.

Jon. - Andoni eramatera!.

Malen. - Ene! ene!....

Ima. - Eta Ixidor gizajoa?.

Iña. - Gizajoa! Gabon gaba Espetxean!.

Jon. - Zertako egin ote du Andoni gaizto onen esan okerra.

Malen. - Espetxean Ixidor?.

Ima. - Bai.

Malen. - Orduan... Zorrokoen banaketan ari dagokion moltzoka neretzat izango al da?.

Ima. - Ago ixilik begi-luzea!....

Dagoan bezela gordeko degu, ta Ixidor azkatzen dutenean, orduan banaketa egin (besteai) Nai?.

Besteak - Bai, bai! (ezkerreko atean Ixidor agertzen da, bertan geldituaz).

ZORTZIGARREN AGERRALDIA.

Lengoak eta Ixidor.

Gero Koldo ta Andoni.

Malen. - (Bat-baten) Ara emen Ixidor!.

Ima. - (Arrituta baita) Ixidor!.

Jon. - (Bat-baten) Ene Ixidor!.

Iña. - (Arrituta baita) Nundik ator mutil?.

Ixidor. - (Arrituta) Zer da.