XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

2ª. Kaya'k astian-astian 21 ogerrleko irabazten dauz.

Egun bakotxari ¿zenbatzu ogerrleko dagokijoz? ¿zenbatzu laurrleko? ¿zenbatzu errial?.

3ª. Jauregiko ume-jabolia da nire arrebea; eta 6 errial emoten dautsoez eguneko.

Astian ¿zenbatzu errial irabazten dauz, ba?.

4ª. Astian 56 errial ba'lemoskioez, ¿zenbatzu jasoko leukez eguneko?.

5ª. Gexua ikusten 7 bidarr jun dan osagiliak ikustaldi bakotxagattik 3 laurrleko ba'leskakez, ¿zenbatzu laurrleko emon biarrko litxakikioz?.

6ª. Eta 7 ikustaldigattik 35 laurrleko arrtu dauzan osagiliak ¿zenbat eskatu dau ikustaldi bakotxagattik?.

7ª. Ikastolean 70 ume dagoz.

Umiokaz zorrtziko taldiak egittekotan, ¿zenbatzu talde egin leikez?.

¿Umerik enparauko ete-da?.

Zenbaki-zatikijak.

Saspiki-barruko iruki bakotxa saspikijaren saspirena da.

Edozein gauza 7 atal barrdin egiten dalarik, atal bakotxa osuaren saspirena da.

Saspirena onan idatzi: 1 /7.

Irakurri: 1 /7, 2 /7, 3 /7, 4 /7, 5 /7, 6 /7, 7 /7.