XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

BRAULIO - Meza ondatu, abeslariya jo ta danen ezkertzat, ikusi du, ni ere jo egin nai ninduben.

ALKATIA - ¿Au alda Elizan abeslariya jo dubena?
BRAULIO - Bai ori bera.

ALKATIA - Ondo dago. (Karnaba-ri). ¿Zein zera zu?
KARNABA - Lukas Egia, ez-izenez Karnaba.

ALKATIA - Etzera zu chori charra.

Billatuko dizut nik kayola.

BRAULIO - Sartu beza bai kayolian.

KARNABA - ¿Ni? Zu lenago sartuko zaituzte: gizon petrala.

ALKATIA - Zaude ixilik lotsagabia ¿Zertara joan zera zu Eliza-ra? ¿Zertara zatoz orain onera?.

KARNABA - Oribera jakin nai det. Zertara ekarri gaituben orrek.

BRAULIO - ¿Nik?
KARNABA - Bai zuk. Ainbeste alegiñakin On Mateo-n bitartez ekarri gaituzu eta ¿zertako?... nere semiaren ordez beste bat jartzeko.

BRAULIO - ¡Zure semia?
KARNABA - Bai nere semia, On Mateon abeslariya.

BRAULIO - (¿Onen semia Mateo-n abeslariya? ¿Zein daba bestia?)
ALKATIA - Zer diyozu gauz aberi?
BRAULIO - Itz bat ez detala ulertzen.

Zergatik orren semia baldin bada Mateo-k bialtzen dirana, ¿zein da bestia?.

KARNABA - Zuk jakingo dezu
BRAULIO - Zer jakin biar det nik.

KARNABA - ¿Nolatan eraman dezu bada Elizara?
BRAULIO - Berak esan naubelako Mateo-n esanez zetorrela.