XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Irene - Zer da?.

Erru. - Kokotz'eneko indianoa orain omen dator.

J. Iña. - Zazpietako trenean.

Irene - Ta, indiano bat datorrelako zarata ori guzia?.

Erru. - Jakiña: aberats purrukatua bai-ta.

Igaz pelota-plaza berria egiteko bi milla duro aundi eman zituan.

Ta orrelako esku-zabal bati....

J. Iña. - (Itza Errupin'i etenaz) Ba'algoaz ala ez!.

Erru. - (Jaramonik egin gabe) Orrelako esku-zabal bati, diot, ongi-etorri bat egin bear zaio, sakela alik eta maizen iriki dezan.

Irene - Bai, bai...; guzia diruagatik....

Jus. - Jakiña!.

Erru. - Emen etzaio iñori bere arpegiagatik eder-egiten.

J. Iña. - (Errupin'i) Bukatu al dek?.

Erru. - Ez al diguk itz bi egiten lasai utzi bear?.

J. Iña. - Ori dek...! Itz bi, e...? Garaia dek nai dekanean.

Ta, itzegiten lasai utzi bear ba-dit, alkia artzera niak (Exeri bedi).

Jus. - (Errupin'i) Izan ere, ez dizugu alkirik eskañi.

Irene - (Alkia eskañiz) Exeri nai al dezu?.

J. Iñaki - Orri alkia...? (Jo itxuraz) Nik bai emango diotala alkiarekin... Tira, tira, goazemak!.

Erru. - (Bi aizpai) Tira, ba; joan egin bearko degu... Ta, zuek ez al zatozte...?.

Jus. - Gu, nora...?.

Irene - Itxura ontan....

Erru. - Apaintzeko oraindik ba dezute beta.

Jus. - Norako baña?.

Erru. - Ara berriz!...; indianoari ongi-etorria egitera joateko.

(Erlojuari begiratuaz) Ogei minutu ba dauzkazute.

J. Iña. - Bai-ta eman ere!.

Irene - Agidanez i ba'goa, ba.

J. Iña. - Ni iñori ongi-etorria egitera... Bai-ta zea ere!.

Jus. - Norako aldatu aiz, ba?.

J. Iña. - Iñorako ez.

Jus. - Apaitara noiz etorriko aiz?.

Erru. - Akele'nean apaltzeko asmoetan gera.