XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

SEBASTIAN: (Aurreratuaz) Egon or Eusebio, orrekin.

Manu: ¿Zer saltza dabilkizu eztai bazkariyakin? Zu zerala meriyo iduki degu mutill gizagajo au kartzelan.

MANU: (Galdua naiz).

SEBASTIAN: Gezurrak izatza laburra du, eta esan emen egiya aguro.

MANU: Orra gure ezkontza desegiñ, len ijituagatik, eta oraiñ....

SEBASTIAN: Erantzun aguro.

MANU: Bai jauna: paper billa....

SEBASTIAN: ¿Orain ere paperakiñ zera?.

MANU: Bai jauna, eztayak ditugu.

SEBASTIAN: Eztayak eman bear dizute zuri lanik geyena.

MANU: Badakit: zegatik nola ollorik gelditu etzaigun errubian....

SEBASTIAN: ¿Zer?.

MANU: Ezkontza atzeratu egin bearko degula.

SEBASTIAN: Len ere eztayak eta ezkontzak on egiña zaude zu.

MANU: Bai jauna urte onekua nago.

¿Ez da egiya? Illabete ontan amar libra irabazi ditut.

SEBASTIAN: Etzaude zu ajolakabe charra.

MANU: Ona, ona Sebastián.

Askoz obia egongo nitzake errubeko olluak, ijituak ostutako ayek bertan baleude.

Orduan bai eztayak.

MIKELA: ¿Sebastián: zer aizek ekarri zaitu gaur onera?.