XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

- Jendearen errentaren gainekoa (Hau ez da bururatu autonomoa)

Nafarroa:

- Jendearen errentaren gaineko zerga

- Sozietateen gainekoa

- Ondoreen gaineko zerga

- Ondarearen gaineko zerga

- Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gainekoa

Zerga hauetan, Diputazioei ematen zaien ahalmena erabatekoa bada ere, segidan ikusiko dugunez, ez da erabili asko.

Aspaldian erregimen komunean eta zerga sistema berezi hauen artean liferentzi handiak baziren, hauk desagertuz joan dira eta konbergentzia edo bateratzeko prozesu bat gertatu da, batez ere azkeneko urteetan.

Merkatu komun baten barruan oso zerga sistema liferentea egotetik sort litezkeen kalteak ekiditeak, eta postfrankaldia liferentzia hauk pribilegiotzat hartuak izan zitezen bildurrak erakarri dute prozesu bateragarri hau.

Ikus dezagun, dena dela, zertan datzaten liferentzia hauetariko inportantenak.

ARABA (2)

1. Sozietateen gaineko zerga

Zerga hauetan dauden liferentziarik handienak hauxek dira: (...)