XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

goiko orria; beheko orria

1. Irudia; 2. Irudia; 3. Irudia

Geometria metrikoan frogatzen denez, guk orain emandako koniken definizioak, gainazal koniko baten ebakidurak bezala, baliokideak dira gero leku geometriko gisa emango ditugunekin.

2.- PLANO GEOMETRIKO EUKLIDEARREKO LEKU GEOMETRIKOA

Leku geometrikoa zera da: propietate berdin bat betetzen duten puntuek osatzen duten lerroa.

Leku geometrikoez aritzerakoan bi problema agertzen zaizkigu:

1) y = f(x) funtzioa eman ondoren, adierazten duen lekua edo lerroa bilatzea.

Problema hau, funtzioen adierazpide grafikoan aztertzen dugu (15.atala).

2) Leku geometrikoa eman ondoren (hots, puntu-multzo bat amankomuneko propietate batekin), lekugunearen funtzioa edo ekuazioa bilatzea.

Bigarren problema honetan geldituko gara orain, duen garrantzi osoa emanik.

Leku geometrikoaren ekuazioa bilatzeko edozein puntu bat aukeratuko dugu, eta lekuen baldintzak (puntuek betetzen duten propietatea) analitikoki adieraziko ditugu.

Ikus dezagun hau zenbait adibiderekin:

1.- A(-2,1); B(1,3) puntuekin distantzikideak diren planoko puntuen leku geometrikoa.

Lekua definitzen duen baldintza, distantzikide hitzak adierazten du.

Beraz, lekua ondoko hau izango da:

Idatz dezagun propietate hau analitikoki:

Karratura igoaz, eta antzeko gaiak sinplifikatuz, zera lortzen da: zuzen baten ekuazioa, AB zuzenkiaren erdibitzailearen ekuazioa, alegia.

Ariketa: 6x + 4y - 5 =0 zuzena AB zuzenkiaren erdibitzailea dela froga ezazu analitikoki.