XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Beharrezkoa da arrazoi trigonometrikoen definizio hauek eta ondoko oinarrizko erlazio horiek gogoratzea:

HELBURUAK:

Trebetasuna hartzea angeluen arteko baturaren eta kenduraren arrazoiak kalkulatzeko; baita angelu bikoitzak eta angelu erdiak kalkulatzeko ere.

Bi sinuren arteko eta bikosinuren arteko batuketa eta kenketa erraz deduzitzea ta ongi erabiltzea.

Ikasgai honetan bi teorema (edo teorema-talde) garrantzitsu baina desberdinak azalduko ditugu.

Angeluen arteko batuketa-teoremak eta funtzio trigonometrikoen arteko batuketa-teoremak deitzen dira hauek.

Kontuz ibil bedi ikaslea bi angeluren arteko baturaren arrazoi goniometrikoak bi arrazoi trigonometrikoren arteko baturarekin ez nahasteko.

Hots, sin (a+b) eta sin a+ sin b oso desberdinak dira.

Berdin gertatzen da beste arrazoiekin:

Adibidez:

5.1.- BI ANGELUREN ARTEKO BATURAREN ETA KENDURAREN SINUA ETA KOSINUA

Bitez a eta b bi angelu edozein, beren erpinak batera etortzen direlarik ardatz ortogonaletako sistema baten koordenatu-jatorriarekin.

(Beharrezkoa ez izan arren, adierazpide grafiko bat egingo dugu 1.irudian).

Orokortasunik ez da galtzen baldin, sinplifikatzeko, erradioa unitarioa dela suposatzen badugu: