XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Baldin (9.4) ekuazioa (9.2)-rekin konparatzen badugu zera ikusiko dugu: ekuazio generaletik ekuazio laburtura ardatz-translazioa eginez pasa daitekeela, jatorri berri moduan C zentrua hartuz (2.irudia).

Izan ere:

Baldin ekuazioa ematen badigute, goiko translazioaren bidez honako beste honetara pasatuko da: .

Baldin ematen badigute, (9.5)-ren bidez lehen mailako Ax,By gaiak ezabatu egingo dira, eta horrela geldituko zaigu.

(Ikasleak egiazta beza hori, (9.3) adierazpena kontutan harturik, ariketa moduan).

Adibideak:

1.- C(1,-2) puntuan zentrua duen zirkunferentziaren ekuazioa bila ezazu, erradioak 2 balio duela jakinik.

Soluzioa:

(9.2) aplikatuz, zera izango dugu:

2.- Eman dezagun zirkunferentzia.

Egiazta ezazu bere zentrua C (-3, 2) dela eta r = 3.

3. - Eman dezagun .

Bila itzazu zentruaren koordenatuak eta erradioa.

Soluzioa:

(9.2) ekuazioko erara pasatzeko bil ditzagun x-eko gaiak eta y-ko gaiak:

x-eko eta y-ko batura edo kendura baten karratua geldi dadin, 4 eta 9 batu eta kendu egingo diegu banan bana, bi parentesiei:

Beraz:

((9. 3) erlazioak kontutan harturik, zentruaren koordenatuak buruz kalkalkulatzen dira: )

1. Ariketa: Egiazta ezazu zirkunferentziak zentrua duela, eta bere erradioa bila ezazu.