XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Emaitza honi begiratuz eta konklusio gisa, zera idatz dezakegu iampsup2; = -1.

OD posiziora pasatzea, berriro beste V-1 = i batez biderkatuz lortuko dugu; hau da OD=-a.i..

Eta honela jarraituz zera daukagu (12.3 irudia). .

12.3.- ZENBAKI KONPLEXUEN ADIERAZPEN GRAFIKOA.

Ardatz cartesiarren sisteman planoko edozein P puntu errepresentatzeko bere bi koordenatuak behar ziren.

Zenbaki konplexu bat bi zenbaki errealez osaturik dagoenez, ardatz cartesiarren sisteman ere irudika daiteke.

Errepresenta dezagun a+bi zenbaki konplexua: Hauxe dakigu: a zenbaki erreal eta positiboa dela, beraz, eta lehen ikusi dugunez x ardatz positiboan kokatuta egongo da (12.4 irudia).

bi zati irudikaria denez eta i-ren berretzailea 1 denez y ardatz positiboan kokatuta egongo da (12.4 irudia).

Honela: a+bi zenbaki konplexua, zenbaki-bikotearen bidez definitzen da, hau da: .

ADIBIDEA: Adieraz itzazu grafikoki ondoko zenbaki konplexuak: .

Ebazpena: .

zenbaki konplexuaren adierazpen grafikoa / irudia.