XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

. 15.10.- Aurki itzazu 3x+2y-3 = 0 zuzenarekiko, koordenatu-jatorriarekin puntu simetrikoaren ekuazioak.

15.11.- Pasa itzazu era normalera ondoko ekuazioak, bektore normala eta norabide-bektorea adieraziz: .

15.12.- AB zuzenkiaren ekuazioa 3x-2y-7 = 0 da.

A muturra (3,2) izanik aurki itzazu B muturraren koordenatuak.

15.13.- Kalkula ezazu (3,5) puntutik, ardatz cartesiarretan ox=2 eta oy=3 ebaki-puntuak sortzen dituen zuzeneraino dagoen distantzia.

15.14.- Aurki ezazu A (3,2) eta B (-2,6) puntuetatik pasatzen den zuzenak ardatzetan osatzen dituen ebaki-puntuak eta C (-2, -1) puntuek osatzen duten triangeluaren azalera.

15.15.- A (3,2) eta B (-4,-7), puntuek osatzen duten AB zuzenkia hiru zati berdinetan banatzen da.

Aurki itzazu Psub1 eta Psub2 banaketa-puntuen koordenatuak.

15.16.- Aurki ezazu koordenatu-jatorritik zuzenera dagoen distantzia.

15.17.- Aurki itzazu x+3y-2 = 0 eta 3x-2y+4 = 0 zuzenek osatzen dituzten angeluetako erdikarien ekuazioak.

15.18.- A (1,2) B (-1.4) eta C (2,k) triangeluaren azalera 1 dela jakinik, aurki ezazu k-ren balioa.

15.19.- A (2,3), B (0,-2) eta C (5,-3) erpinek osatzen duten triangeluaren azalera aurki ezazu.

Aurki ezazu AB aldeari dagokion altueraren luzera ere.