XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Gaurko CNC kontrolen egitura modularra nahitaezko tresna bilakatu da erabiltzaileen nahietara errazago heltzeko.

Makina erreminten egile bakoitzak bere produktua erabiltzaile-segmentu jakin bati zuzentzen dio.

NC kontrolak ere segmentu horren beharretarako optimizatua izan beharko du.

Optimizazio hau, ordea, bi aldagairen funtzio izango dugu: teknikarena alde batetik eta prezioarena bestetik.

Egitura modular batek kontrol baterako asmatutako zati bat, beste kontrol-tipo batean erabiltzeko gai izan behar duenez gero, garapen-kostuak produkzio handiago batean banatu ahal izango ditugu, elementuen prezioa txikiagotuz.

Antzeko egitura batean elementuak bere baitan independenteak izango direnez gero, behar hainbateko modulu ipini ahal izango ditugu gure kontrol horretan, horrela hasieran ipinitako baldintzak betez.

Adibideak aipatzekotan hona, adibidez, AC-ren modulua.

AC (kontrol egokigarri) batek prozesuko egoera etengabe jaso eta bertatik makinak benetan apurtzeko edota matxuratzeko arriskurik gabe jasan ditzakeen abiadurak kalkulatzen ditu.

Teknika honek mekanizazio-prozesuaren optimizazioa dakar berekin.

Kontrol hau, bere ordenadoreaz hornitua, CNC kontrolari atxikituko litzaioke, funtzio gehigarri baten gisa.

Beste adibide ezaguna akatsen konpentsazioa dugu.

Beraren bidez zaintzaren beste eremu berri bati ireki zaio atea: prozesuaren barneko neurketa.

Kontzeptu honen bidez kontrolak berak bere lana zaindu eta, behar denean eskatutako emaitza lortu arte beharko dituen agindu guztiak berak bakarrik automatikoki lortzea nahi da.

Lehenengo probak hasi dira, nahiz eta oraindik helburu hau lortzeko jarraitu beharreko bideak finkatu gabe egon.

Lantegiko datu-bilketarekin beste hainbat gertatzen da.

Berez, hau ere, beste modulu gisa ezartzekoa litzateke CNC kontrolean.

Funtzio honetarako dauden soluzioak, halere, ugariak ditugu, experientzia gehiagoren faltan bakoitzak bere soluzio partikularrak azalduz.

Azken aldiko joerek ez dute halere hasierako bide hau baieztatu.

Honen ordez, periferiko baten erabilera geroz eta nabarmenagoa da.

Periferiko hau mikroprozesadore batean oinarritzen den ekipo autonomo bat dugu, tailerreko datu-bilketa egiteaz aparte normalki ordenadore nagusi eta CNC kontrolaren arteko zubi edo interface egiten duena.

Aipagarria da, gaizki ulertuak lehenbailehen baztertzeko, NC eta CNC hitzekin gertatutako nahasketa.

Nahasketa diot, zenbait kasutan ez bait da bien arteko diferentzia bereizten.

Bestetan, aldiz, historiak barne-diferentziak baino gehiago balio izan du.

Ez dugu, adibidez, inoiz CNC teknika baizik eta NC teknika soilik esango.

Kontzeptu hau inportantea da, automatizazio-kontzeptua bait da.

Berdin NC makinak dauzkat kasuan.

Liburu honetan joera berari jarraitu zaio.

Ez da, bada, harritzekoa CNCari buruz aritzerakoan NC teknika hitza behin eta berriro azaltzen bada.

CNC kontrola, ikusi dugunez, NCaren anaia aberatsa dugu.

Ordenadore batez hornituta izateak ahalmen handiagoa eskaintzen dio, funtzio berriak aplikatuz.

Zeintzuk dira, ordea, funtzio hauek?.