XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Metodo bakoitzaren mugatzailea k NC programazioaren bi osagaiak ditugu: informazio geometrikoa alde batetik eta teknologikoa bestetik.

Geometri sailean erremintaren ibilbidea kalkulatzeko ordenadoreari eman beharreko informazio-kantitatea, hau da, datu-sarreraren erosotasuna izango da erabileraren mugarritako bat.

Teknologian, berriz, teknologi datuak kalkulatzeko automatizazio-mailak definituko du metodo bakoitzaren ahalmena.

Aipatuko 4 metodo hauetatik lehenik eskuzko programazioarekin hasiko gara.

Honen erabilera-eremu errentagarria pieza errazetara mugatzen da, zeren eta NC programa guztia esaldiz esaldi definitu beharko bait da.

Ezkuzko programazio hau erosotasun gutxikoa izan arren hedadura handia hartu du, zuzendari asko eta asko NC teknikaren arazoetan ezjakinak direlako edota programazio-bolumen txikiagatik beste bideak urratzera ausartu ez direlako.

Egungo joera hurrengo urteetan mantentzekotan (eta dirudienez mantendu ez baizik eta txikitu egingo da ikus 88. irudia) eskuzko programazioak etengabe garrantzia galduko du.

Bigarren taldea tailerreko programazioak osatzen du.

Kontzeptu honek azken urte hauetan izandako garapen lasterrak teknika eroso bilakatu du.

Erosotasun hau batez ere geometriarekiko azaldu da, teknologian oraingoz aldez aurretik emandako abiadura eta aitzinapenen muga-balioen kontrola baizik ez bait da posible.

Geometriarekiko era askotako programazioa da posible.

Honela, NC esaldiaz banan bana eman behar zaizkionetik hasi eta makro-programazioa onartzen duena arte heltzen da aukera bien artean era batera ala bestera geroz eta erabiliago den inguru-programazio laburra aurkituz.

Makro-programazioa makroz baliatzen dena dugu.

Makroa, bestalde, mekanizazio-logika (edota, beste era batera esateko, erremintak jarraitu behar duen bidea) finkatua duen azpiprograma bat dugu.

Azpiprograma hauetan ingurua parametroz definituta dago.

Parametro bat ala beste berdin 0 eginez, erremintaren ibilbidea alda daiteke.

Makro hauek edozein mekanizazio defini dezakete, hau da, ez dute prozesuaren problema klasiko bat adierazten (iraganaldi-banaketa, zulaketa sakona, hariztaketa...).

Tailerreko programazioaren ahalmen-eremuak ikusi ondoren makinazko programazioak datu-sarrera gutxitzeko dituen aukerak aztertzen saiatuko gara.

Makinazko programazioak, 86. irudian ikusten den bezala, eremu zabalegia okupatzen du dena batera azaldu ahal izateko.

Hemen ere, tailerreko programazioaren kasuan gertatzen zen bezala, denetarik aurkituko dugu: eskuzko programazioaren mailan baina hizkuntza batez funtzionatzen duten sistemetan hasi eta pieza landugabe eta akabatuan oinarrituz datu teknologiko guztiak eredu batzuen bidez sortzeko gai diren sistemetaraino.

Ebaketa-balioak era askotan kalkula daitezke.

Sinpleenak higidura bakoitzeko bereak eskatzen dituzte, baina posible da, baita ere, balio standarrak .

Ordenadorez lagundutako diseinu, plangintza eta fabrikazioa.