XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

¿Barauac eguin dozuz, edo egun debecauetan oquelaric jan dozu? Eztauque obligaziñoric barauric eguiteco: 1. EZIN DABELACO: gaixuac gaixonduan, edo beste edozelaco macaltasun bat dauquenac.

Luzaro jan baric ezin egon dirinac, esateraco, seindunac nai bularreco umiac dauquezanac; eta esquecuac izan ez arren, barau eguneco jatordu nagosijan, baraua gordeteco biar leuquen beste jan ezin dabenac.

2.en OPIZIJUA GAITIC.

Eztauque obligaziñoric barauric eguiteco: nequezaliac, achurlarijac, arguiñac, ireltzeruac, arotzac, errementarijac, zapatarijac, oquiñ edo panaderuac, bidaldi luze bat oñez eguiñ biar dabenac, eta beste onen antzecuac.