XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

(Bi aldiz)
¡Aurrera! biotz fedez beteak,
¡Aurrera euskaldun kristaua,
¡Aurrera! bai bildurrik gabe,
Kristo gurekiñ dijua
.

Begira gure bandera,
Begira zeñen ederra!
Ez da iñoiz ikusi igualik
Zeru goitik beera
.

Jesusen Biotz gozua
Munduaren erdian
Errege koroiatua
Ikusi artian,
Gerra beti, gerra bizia
Bere etsai gogorrakiñ,
Su ta gar badatoz ere
Imperuk beltzakiñ
.

Kristo izango da, Kristo izango da
Beti bai!
Euskaldunen Erregea,
Gure biotzen Jabea,
Beste Jaberik ez degu nai.