XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Amparu billa gatoz
Zure itzalera
Esanaz mantxa gabe
Sortua izan zera
Jaunak ikusirikan
Zure garbiera
Pozez dizu esaten
Guztiz zera ederra
.

Emen gauzkatsu, Ama,
Emen zure aurrean,
Artu gaitzatzu ¡arren!
Zure amparupean
.

Atsegiñ artzen dezu
Anima onetan;
Gorde bada gu garbi
Gorputz animetan,
Erori ez gaitezen
Pekatu saretan,
Etsaiak zabaldurik
Beti dauzkanetan
.

¡Oh Erregiñ aundia
Zeru lurrekoa!
Emaiguzu birtute
Castidadekoa,
Lore ederra da ta
.