XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Euskal-erriko seme kontzoak
Atozte danok batera,
Ama Birjiña sortzez garbiak
Deitzen gaitu bere aldera:
Bendiziozko frutu santuak
Nai baditugu atera
Alcarren leian goazen guztiok
Mariaren mantupera
.

Sortzez garbia deitzen zinduzten
Gure antziñako legeak,
Sortzez garbia deitzen zaituzte
Euskaldun zar ta gazteak.
¡Oh Ama! berriz bildu gaitzatzu
Mantu orren tolespian,
Biotzak berriz piztu ditezen
Amoriyo ta Fedian
.

Or piztu ziran Legazpi, Okendo
Lizardi, Antxeta ta Elkano;
Or euskaldunen Patroi aundia
Loyolako Inazio.
Or beroturik alai joan ziran
Zuk deitutako bidetik
Zure bandera eramatera
Etsai guztien artetik
.