XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Adierazpide grafiko honek (intuitiboki) laginari buruzko informazio apur bat ematen digu.

Eta kasu honetan adibidez, X (Adimen abstraktua) handitzen den ala, Y (Matematikarako gaitasuna) ere handitu egiten dela, garbi ikusten da.

Dena dela, orain grafikoki ikusten dugun erlazio hori, gero analitikoki neurtuko dugu.

7.1.3/2.- Sakabanatze-diagrama datu taldekatuekin

Baina datuak taldekatuak daudenean, zer gertatzen da?.

Pentsa dezagun, datuak taldekatuak daudenean, balio-pare batzuk errepikatzen direla.

Nola adierazi balio horiek sakabanatze-diagraman?.

Bata bestearen gainean marraztu?.

Arazo hau konpontzeko, ondorengo ezaugarri hau erabiltzen da:Sakabanatze-diagramako puntuen azalerak eta puntu horiei dagozkien maiztasunak, proportzionalak dira.

Honek zer esan nahi du?.

Puntu-pare bakoitzaren maiztasunaren balioa handiago den ala, maiztasun hori adierazten duen puntua lodiago izango dela.

Zehatzago, elementu batek 1 maiztasuna badu eta puntu honen bidez adierazten badugu (puntu horren azaleraren balioa A delarik); 2 maiztasuna duen elementu baten adierazpide grafikoa, beste puntu honen bidez egingo dugu (puntu horren azaleraren balioa 2A delarik).

Honela, puntuentzat neurketa-eskala bat lortzen dugu: Maiztasuna / Puntuaren adierazpidea / Puntuaren azalera.

Hau dena kontutan hartuz, eta gure adibidearekin jarraituz, datu taldekatuentzat ondorengo sakabanatze-diagrama lortuko dugu.

(Gogora kasu honetan X eta Y-ren balioak klase-ordezkariak direla).