XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

¡Oh Biotz gozo Jesusena
Gure biotzen gozamena!
.

Jesus onaren Biotz ona,
Erruqui zaitez guzaz, Jauna
.

Zaude amorez
Eritua,
Gogor arantzaz
Coroitua,
Gugatic gurutz
Iltzatua,
Guztia penaz
Samindua.
Jesus onaren...
.

Aimbesteraño
Nazu maite,
Biotza esqueintren
Beti zaude:
Jesus maitea,
Bai nic ere
Zuri erantzun
Nai nizuque.
Oh Biotz gozo...
.

Zinduztenean,
Gurutzetu
Maitetasunez
Ziñan lertu,
Guzti-guztia
Odolustu,
Gu salbatzeco
Erioztu.
Jesus onaren...
.

Maitezco labe
Goritua
Caridadean
Su-gartua,
Sutu ezazu
Gaur mundua,
Guizonen biotz
Izoztua.
Oh Biotz gozo...
.